پاتوق‌های شهری چه تاثیری بر پویایی شهرها دارد؟

ضاهای شهری شهرهای پویا و پررونق بستر مناسبی را برای تقویت روابط اجتماعی فراهم کرده و به حضورپذیری بهتر و بیشتر شهروندان کمک می‌کند، در این بین جانمایی و طراحی…

بیشتر بخوانید