در این قسمت از سایت شهربیست www.shahre20.com به شرح وظایف شهرداری ها در ایران و سایر کشورها و شهرهای جهان خواهیم پرداخت