لزوم تجديد نظر در رفتار ديني

گفت و گوي روز با تقي رحماني به نظر شما گفته هاي پاپ سياسي بود يا عقيدتي؟ حرفهاي پاپ شامل هر دو بخش مي شد. اسلام امروز در حال توسعه…

بیشتر بخوانید