وضعیت خطرناک و تاسف بار جاده ورزنه به هرند(باقرآباد) در محدوده شهرستان ورزنه از زبان رییس شورای اسلامی شهرستان ورزنه

 

وضعیت جاده ورودی شهر ورزنه اصفهان مایه تاسف