سد معبر سازی شهرداری بهارستان
خلاقیت ویژه شهرداری بهارستان در مسدود سازی کسب و کار بدون مجوز همراه با سد معبر پیاده رو توسط شهرداری به بهانه اجرای قانون

آدرس اصفهان بهارستان بلوار آزادی شمالی

www.shahre20.com

@shahre20