در این بخش میتوانید با ارسال مشکلات و معضلات شهر خود ما را در انتقال مشکلات به مسوولان در جهت رفع آنها و زیست شهری بهتر یاری نمایید

 

شهربیست شهرزندگی

به نام‌ و یاد خداوند دل نگران انسان باشیم. «... من نه دل نگران سنّتم، نه دل نگران تجدّد، نه دل نگران تمدّن، نه دل نگران فرهنگ و نه دل نگران هیچ امر انتزاعی از این قبیل. من دل نگران انسانهای گوشت و خون داری‌هستم که می آیند، رنج می برند و می روند. سعی کنیم که اولا : انسانها هرچه بیشتر با حقیقت مواجهه یابند، به حقایق هرچه بیشتری دست یابند؛ ثانیا هرچه کمتر درد بکشند و رنج ببرند و ثالثا هرچه بیشتر به نیکی و نیکوکاری بگرایند و برای تحقّق این سه هدف از هرچه سودمند می تواند بود بهره مند گردند، از دین گرفته تا علم، فلسفه، هنر، ادبیات و همه دستاوردهای بشری دیگر. »

مجموعه تحریریه شهربیست بر این باوراست که زیستن خودباورانه در جهان کنونی نیازمند ۱) دانستن و تعقل ، ۲)عشق ورزیدن و محبت کردن ۳) مسولیت اجتماعی و خودباوری است
و تلاش خواهد کرد با ارائه مطالبی در این حوزه ها و نیز زیست شهری مطلوب یک شهروند به پایه گزاری یک شهر قابل زیست و شهروندانی فهمیم عاشق و دارای مسوولیت اجتماعی کمک کند

 

  در این بخش میتوانید با دسترسی به دسته بندی های مناسب از آموزشهای عمومی اقتصادی فرهنگی و سیاسی بهره مند شوید و نیز هنر اندیشیدن عشق ورزیدن و مسوولیت اجتماعی خود را افزایش دهید

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  در این بخش میتوانید از خدمات مربوط به روابط کار و تامین اجتماعی شامل صدور قراردادهای کارگری / فیش حقوقی و مشاوره های مربوط به روابط کارگری و کارفرمایی بهره مند شوید